SAGA

חברת SAGA היא הפרטנר היקרי של חברתנו. חברת ROSHAKET היא הייצוג הבלעדי בארץ של חברת SAGA – DEVELOPMENT. פרויקטים הכי יפים במרכז קייב עם האופי והמון מחשבה נבנו ע"' החברה. איכות בנייה עומדת בקריטריונים אירופיים הכי גבוהים. פטרון ניהול נכסים, פיתוח סביבת מגורים ופיתוח שטחים מסחריים סביב הפרויקטים של SAGA בולטים במחשבה רבה, טעם טוב ומודרני, שמירת על איכות הסביבה ועונה על קריטריונים של לקוח הכי סולידי.

החברה נוסדה ב 2016 כ-Riverside Development. שם זה הוא סמלי עבור הצוות שלנו: עסקנו בפיתוח של השטחים לצד הדנפר, מאוחר יותר התחלנו לעבוד על פרויקט מקנה מידה גדול הראשון שלנו – אזור מגורים RYBALSKY, הממוקם על חצי-אי ריבלסקי. עם הזמן תיק הפרויקטים התמלא באובייקטים קונספטואליים, בכך השם Riverside Development הפך לקטן מידי עבורנו. בשנת 2018 בחרנו בשם אחר – SAGA Development.

עבור כל אחד מן העובדים שלנו, למילה SAGA יש משמעות אישית. סאגא – היסטוריה, שמאחדת אנשים שונים. זה הוא סיפור אינסופי. אפשרות להשמיע מילה האישית, אותה ישמעו דורות עתידיים. היום SAGA Development – חלק מערך הדדי ענקי, אשר כולל שותפים וקבלנים, משקיעים שותפים ועתידיים, מוסדות עירוניים וקהילות עירוניות. אנחנו שואפים לאחד סביבנו שחקנים הוגנים, בעלי ערכים משותפים, תרבות והרצון לשיפור של הערים. אנחנו תמיד מחפשים שותפים מוסמכים, שמעוניינים בפיתוח של התשתית ביחד איתנו. איחוד כוחות למטרה משותפת – רק בדרך הזאת יש להתקדם לעבר העתיד. הצטרפו!

פעילות החברה

פעילות החברה שלנו מכסה מגוון מלא של שירותי פיתוח:

  •  הערכה וביסוס כלכלי של השטח,
  •  פיתוח של קונספט כללי של האובייקט ושטח הצמוד,
  •  איתור של המשקיעים ובנאים,
  •  קבלה של היתרים ורישיונות בניה הנדרשים,
  •  השתתפות של מומחים מובילים, פיקוח על תכנון ותיאום פתרונות אדריכליים,
  •  פיקוח קפדני בכל שלבי הבניה,
  •  פיתוח ויישום של אסטרטגיות שיווק,
  •  מכירה והשכרה של שטחי מגורים ושטחים מסחריים,
  •  ניהול מורכב של אובייקטים אשר כבר ייושמו.

אנחנו יוצרים מתחמים רב-תפקודיים ואזורים, אשר משנים את הערים האוקראיניים וממלאים אותם במשמעות חדשה, סמלי אדריכלות חדשים ורמת איכות חדשה.

פעילות SAGA Development אינה מוגבלת רק בגבולותיו של קייב – אנחנו גם כן מפתחים פרויקטים באודסה. קרא עוד על ההישגים והתוכניות שלנו במחלקת פרויקטים.

אחריות קהילתית של התאגיד

כל הפרויקטים של SAGA Development מכוונים לפיתוח של ערים אוקראיניים ושיפור בתנאי המגורים של התושבים. אנחנו שומרים על גישה מקיפה בעבודה על אובייקטים בניה, בכך בכל מתחמי המגורים והאזורים שלנו יש מקום לחדרים מסחריים.

מעוניין לדעת עוד על פרויקטיים מניבים באוקראינה השאר פרטים ואחד מנציגינו יחזור אליך בקרוב

לקריאה

פרויקטים בשיווק

קודם
הבא